Strona Główna

Big Data Center skupia pracowników Kolegium Analiz Ekonomicznych  Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zajmujących się problematyką Big Data. Celem grupy jest rozwiązywanie problemów związanych z zagadnieniami Big Data, prowadzenie zajęć dydaktycznych, studiów podyplomowych i innych form aktywności naukowej i dydaktycznej związanych z Big Data.

Zbiór zagadnień ujmowanych pod nazwą Big Data dotyczy ogólnie pozyskiwania, porządkowania, składowania i analizy danych o dużych wolumenach. Duży wolumen nie musi oznaczać tylko i wyłącznie fizycznej  wielkości zbiorów danych, ale wynika z cech danych występujących we współczesnym świecie. Tymi cechami są: wielkość (Volume), różnorodność (Variety) , zmienność (Velocity) i wartość (Value).

„W samych tylko Stanach Zjednoczonych (…) popyt na osoby z głębokimi analitycznymi umiejętnościami w zakresie Big Data (…) prawdopodobnie przekroczy bieżącą podaż o 50-60%. Do 2018 r. będzie przypuszczalnie potrzebnych od 140 tys. do 190 tys. dodatkowych specjalistów. Dodatkowo potrzeba ok. 1,5 mln menadżerów i analityków z szerokim rozumieniem sposobu, w jaki Big Data mogą być wykorzystywane. (…) Badania pokazują, że w opiece zdrowotnej, usługach rządowych, handlu, produkcji Big Data zwiększają produktywność o 0,5-1% rocznie. (…) Zmieniają model biznesowy, prowadząc do kreowania właściwych decyzji biznesowych i zmiany sposobu konkurowania.”

“Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity”
(Raport McKinsey Global Institute, 2011)

Warto także zajrzeć tutaj: http://www.careercast.com/jobs-rated/jobs-rated-report-2016-ranking-200-jobs

Raport demosEuropa oraz Warsaw Institute for Economic Studies pt. „Big and open data in Europe” z 2014 r. dowodzi, że gospodarka Unii Europejskiej może wzrosnąć do 2020 r. o dodatkowe niemal 2% PKB (w sumie o ok. 206 mld euro) dzięki wykorzystaniu możliwości płynących z Big and Open Data.

Nasza grupa jest otwarta na współpracę z instytucjami i przedsiębiorstwami, które szukają rozwiązań dla problemów związanych z dużymi wolumenami danych.

Learn Data Science Online: Datacamp

Comments are closed.