Strona Główna

Big Data Center skupia pracowników Kolegium Analiz Ekonomicznych  Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zajmujących się problematyką Big Data. Celem grupy jest rozwiązywanie problemów związanych z zagadnieniami Big Data, prowadzenie zajęć dydaktycznych, studiów podyplomowych i innych form aktywności naukowej i dydaktycznej związanych z Big Data.

Zbiór zagadnień ujmowanych pod nazwą Big Data dotyczy ogólnie pozyskiwania, porządkowania, składowania i analizy danych o dużych wolumenach. Duży wolumen nie musi oznaczać tylko i wyłącznie fizycznej  wielkości zbiorów danych, ale wynika z cech danych występujących we współczesnym świecie. Tymi cechami są: wielkość (Volume), różnorodność (Variety), szybkość przetwarzania (Velocity), wartość (Value), zmienność  (Variability) i jakość danych surowych (Veracity).

„W samych tylko Stanach Zjednoczonych (…) popyt na osoby z głębokimi analitycznymi umiejętnościami w zakresie Big Data (…) prawdopodobnie przekroczy bieżącą podaż o 50-60%. Do 2018 r. będzie przypuszczalnie potrzebnych od 140 tys. do 190 tys. dodatkowych specjalistów. Dodatkowo potrzeba ok. 1,5 mln menadżerów i analityków z szerokim rozumieniem sposobu, w jaki Big Data mogą być wykorzystywane. (…) Badania pokazują, że w opiece zdrowotnej, usługach rządowych, handlu, produkcji Big Data zwiększają produktywność o 0,5-1% rocznie. (…) Zmieniają model biznesowy, prowadząc do kreowania właściwych decyzji biznesowych i zmiany sposobu konkurowania.”

“Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity”
(Raport McKinsey Global Institute, 2011)

Raport demosEuropa oraz Warsaw Institute for Economic Studies pt. „Big and open data in Europe” z 2014 r. dowodzi, że gospodarka Unii Europejskiej może wzrosnąć do 2020 r. o dodatkowe niemal 2% PKB (w sumie o ok. 206 mld euro) dzięki wykorzystaniu możliwości płynących z Big and Open Data.

Garść faktów i prognoz o Data Scientists w liczbach:

  • Od roku 2013 popyt na specjalistów Data Science wzrósł o 344%. W 2019 r. amerykański portal Indeed.com odnotował wzrost popytu o 29% w porównaniu z rokiem poprzednim, podczas gdy wzrost podaży wyniósł tylko 14%.
  • W 2018 roku portal Linkedin w raporcie LinkedIn Workforce oszacował ich niedobór w Stanach Zjednoczonych na ponad 150 tysięcy.
  • Według oszacowań podawanych przez amerykański magazyn The Hill, do roku 2021 liczba nieobsadzonych stanowisk w tej dziedzinie ma wzrosnąć do poziomu 3,5 mln.
  • W 2019 roku, w ramach Dice Salary Survey oszacowano, iż na rynku amerykańskim Data Scientist zarabia średnio 106 000 dolarów rocznie.
  • Portal pracuj.pl podaje medianę zarobków specjalistów Data Science na polskim rynku pracy na wysokości 10 500 złotych brutto (2019 r.). Wartość ta została wyliczona na podstawie 350 000 ankiet zebranych przez portal.
  • Ofert na stanowiska analityków danych jest w 2021 r. o 200% więcej niż w poprzednim.

Warto także zajrzeć tutaj: http://www.careercast.com/jobs-rated/jobs-rated-report-2016-ranking-200-jobs

Nasza grupa jest otwarta na współpracę z instytucjami i przedsiębiorstwami, które szukają rozwiązań dla problemów związanych z dużymi wolumenami danych.

Learn Data Science Online: Datacamp

Comments are closed.