Studia podyplomowe: Inżynieria danych – Big Data (edycja XX)

UWAGA:

ZAPISY NA XX EDYCJĘ SP „INŻYNIERIA DANYCH – BIG DATA”, ROZPOCZYNAJĄCĄ SIĘ W PAŹDZIERNIKU 2024 I PROWADZONĄ W TRYBIE ZDALNYM, ZOSTANĄ URUCHOMIONE 15.04.2024 ZA POMOCĄ:

INFORMATYCZNEGO SYSTEMU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH (ISSP)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

„Data Scientist (pol. inżynier danych): The Sexiest Job of the 21st Century” [Harvard Business Review, October 2012] Chcesz zmieniać model biznesowy funkcjonowania Twojej firmy lub organizacji? Doskonalić jej strategię biznesową? Kreować właściwe decyzje biznesowe i zmieniać model konkurowania? Umiejętnie wykorzystywać wartość biznesową drzemiącą w rosnących wolumenach danych, w Big Data? Jeżeli Twoja odpowiedź na którekolwiek z tych pytań brzmi „tak”, to Inżynier Danych – “the Sexiest Job of the 21st Century” – to zawód dla Ciebie! Wszelkie analizy wskazują, że popyt na Twoje umiejętności będzie tylko rósł!

Warto także zajrzeć tutaj: http://www.careercast.com/jobs-rated/jobs-rated-report-2016-ranking-200-jobs

Kolegium Analiz Ekonomicznych (jednostka naukowa kategorii A+) Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w tym Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej, Instytut Ekonometrii oraz Instytut Statystyki i Demografii, wraz ze współpracującymi specjalistami z praktyki gospodarczej serdecznie zapraszają wszystkich chętnych na elitarne roczne studia podyplomowe

INŻYNIERIA DANYCH – BIG DATA

Cel studiów:

Codziennie generujemy tryliony bajtów danych, w większości nieustrukturalizowanych, co powoduje, że konwencjonalne techniki ich przetwarzania i wykorzystania biznesowego stają się nieadekwatne do obecnych możliwości i potrzeb. Dlatego naszym celem jest wszechstronne informatyczne przygotowanie Państwa do analizy tzw. dużych wolumenów danych (Big Data), zwłaszcza w organizacjach i podmiotach gospodarczych. Dynamicznie rosnący wolumen informacji kreowanych przez różnorodne źródła cyfrowe ma istotne konsekwencje dla biznesu, stawiając przed nim poważne wyzwania, ale jednocześnie stwarza szansę na poprawę modeli i strategii biznesowych dzięki implementacji właściwych metod i narzędzi informatycznych służących analityce biznesowej/ekonomicznej.

Perspektywy:

Raport The World Economic Forum (2012) podkreśla, że dane stanowią nową klasę ekonomicznych aktywów, zaś raport Międzynarodowego Forum Ekonomicznego (2012) nazywa Big Data „nowym paliwem gospodarczym”. Wg McKinsey Global Institute (2011), w USA popyt na osoby z umiejętnościami w zakresie Big Data przekroczy wkrótce bieżącą podaż o 50-60%. Potrzeba także ok. 1,5 mln menadżerów i analityków z szerokim rozumieniem roli Big Data. Taki trend zaznacza się już intensywnie także w Europie, zaczyna być również widoczny w Polsce.

Adresaci:

Nie istnieje obszar, który nie będzie dotknięty trendem Big Data. Zapraszamy zatem chętnych do wykorzystania wartości biznesowej drzemiącej w coraz większych wolumenach danych z wszystkich obszarów gospodarki i poziomów zarządzania. Adresatami studiów są zatem osoby pragnące pogłębić i poszerzyć swoją wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności jej wykorzystania w obszarze nowoczesnych informatycznych metod i narzędzi analityki Big Data, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań biznesowych. Zapraszamy zatem nie tylko osoby posiadające wykształcenie wyższe i/lub podyplomowe z zakresu zarówno szeroko rozumianej informatyki, jak i analityki, ale także decydentów, którzy chcą udoskonalić planowanie strategiczne, modele biznesowe oraz możliwości wykorzystania dynamicznie zmieniających się technologii cyfrowych. Jesteśmy otwarci na słuchaczy z każdej branży, a w szczególności z obszaru finansów, bankowości, ubezpieczeń, produkcji, marketingu, handlu, usług, opieki zdrowotnej, branży energetycznej oraz oczywiście na specjalistów z obszaru technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (ICT).

Przewaga naszych studiów:

Nasza innowacyjna i unikatowa na rynku polskim oferta kształcenia różni się od innych dostępnych ofert:

 • była pierwsza, a oryginał jest zawsze lepszy od kopii :),
 • jest prowadzona przez jednostkę naukową z najwyższą możliwą kategorią (A+) wg kategoryzacji zarówno z 2013 r., jak i z 2017 r.,
 • nastawieniem na wszechstronną podbudowę informatyczną szeroko definiowanej analityki dużych wolumenów danych,
 • ukierunkowaniem na analitykę dużych wolumenów danych o charakterze biznesowym/ekonomicznym,
 • wysokim poziomem interdyscyplinarności,
 • ekspertami z doświadczeniem praktycznym – niemal 100% naszych wykładowców (Biogramy Wykładowców),
 • dużą liczbą zajęć praktycznych (laboratoria, warsztaty),
 • małą liczebnością grupy,
 • przewaga trybu zdalnego: 1) oszczędność czasu i kosztów (dojazdy, noclegi); 2) możliwość dostępu do nagrań z przebiegu zajęć i ich odtworzenia w dowolnym, wybranym przez Słuchacza czasie; 3) większa elastyczność w przebiegu zajęć,

a w rezultacie zakresem oferowanej wiedzy, umiejętności i kompetencji oraz zdobywanymi efektami kształcenia.

Program studiów:

Wiedza specjalistyczna i umiejętności praktyczne nabywane w ramach tych studiów są niezbędne do identyfikowania, pozyskiwania, składowania i analizy danych o dużym wolumenie oraz do rozwiązywania problemów z tym związanych, poprzez zapewnienie nowoczesnych metod i narzędzi informatycznych współczesnej analityki, dzięki którym możliwe będzie efektywne, szybkie i skuteczne wykorzystywanie rezultatów zaawansowanych analiz i przetwarzanych informacji w działalności gospodarczej.

Program studiów obejmuje w szczególności:

BLOK I – Teoretyczne i praktyczne podstawy inżynierii danych – Big Data:

1. Big Data – filozofia, technologia, analityka (18 godzin)
2. Budowa i eksploatacja baz danych (20 godzin)
3. Hurtownie danych – teoria i praktyka (14 godzin)
4. Przetwarzanie w chmurze (14 godzin)
5. Wizualizacja i raportowanie danych (16 godzin)

BLOK II – Środowisko programistyczne dla inżynierii danych – Big Data:
6. Zaawansowany SQL (16 godzin)
7. Analiza danych i symulacje w języku Python (20 godzin)
8. Analityka predykcyjna w GNU R (24 godzin)
9. Hadoop i Spark (22 godzin)

BLOK III – Case studies:
10. Case study: R na rynku energetycznym (8 godzin)
11. Case study: Python na rynku bankowym (8 godzin)
12. Case study: jakość danych (12 godzin)

RAZEM: 192 godziny

Warunki uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych:

 1. Zaliczenie wszystkich przedmiotów zgodnie z wymaganiami wykładowców (blok I – egzaminy, blok II – zaliczenia praktyczne, blok III – aktywny udział w zajęciach);
 2. Napisanie i przyjęcie ocenionej pozytywnie (na ocenę) przez promotora pracy dyplomowej oraz jej obrona przed komisją egzaminacyjną (może nią być praca projektowa).

Organizacja zjazdów:

Studia są uruchamiane w semestrze zimowym i/lub letnim. Zajęcia rozpoczynają się w październiku danego roku, a kończą w czerwcu następnego roku lub rozpoczynają się w marcu danego roku, a kończą w styczniu/lutym roku następnego.

Termin uruchomienia XX edycji studiów:

Edycja XX zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2024/2025. Zajęcia rozpoczną się w październiku 2024 r. i będą się odbywać zgodnie z następującym harmonogramem (soboty i niedziele, początek o godz. 10:00):

SEMESTR I:

(1) 12-13.10.24; (2) 26-27.10.24; (3) 23-24.11.24; (4) 07-08.12.24; (5) 21-22.12.24; (6) 11-12.01.25; (7) 25-26.01.25

SEMESTR II:

(8) 01-02.03.25; (9) 15-16.03.25; (10) 29-30.03.25; (11) 12-14.04.25; (12) 10-11.05.25; (13) 24-25.05.25; (14) 14-15.06.25

Tryb naboru:

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń – wniesienie opłaty/raty za studia oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem, jeśli są nadal wolne miejsca.

Uwaga: liczba miejsc jest mocno ograniczona! W związku z licznymi pytaniami odpowiadamy, iż nie ma możliwości zarezerwowania miejsca na studia bez wniesienia opłaty/raty. Jeżeli nie zgłosi się wystarczająca liczba uczestników, to uruchomienie studiów przesuwa się na kolejny semestr (do tej pory nie było takiej potrzeby).

Czesne i wymagane dokumenty:

Opłata za całość studiów wynosi 11.000 PLN, można zapłacić w dwóch ratach: I rata wynosi 7000 PLN (płatna przy zapisie), II rata wynosi 4000 PLN (płatna maksymalnie do 31.01.2025). Wystawiamy fakturę, także pro-forma, VAT = 0 zł.

Wpłata jest dokonywana na indywidualne konto wygenerowane w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP), za pomocą którego Państwo rejestrują się na studia.

Do rejestracji na studia wymagane jest dostarczenie następujących dokumentów w oryginale – dokumenty te należy uprzednio dołączyć w formie elektronicznej za pomocą Informatycznego Systemu Studiów Podyplomowych i oczekiwać na ich akceptację (dokumenty w oryginale należy dostarczyć w ciągu 14 dni od akceptacji w ISSP):

 • umowa o warunkach odpłatności za studia (ale nie wzorzec!),
 • formularz aplikacyjny,
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,
 • CV,
 • 1 fotografia [zdjęcie musi spełniać wymagania stawiane fotografii do dowodu osobistego: wyraźna fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, aktualna, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil, widoczne lewe ucho, równomierne oświetlenie twarzy].

Składanie dokumentów oryginalnych:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Biuro Kolegium Analiz Ekonomicznych ul. Madalińskiego 6/8 02-513 Warszawa budynek M, pokój 229, II piętro po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z mgr Danutą Polak (sekretarzem studiów), nr tel.: 603 191 175.

Dokumenty można także wysłać pocztą tradycyjną/kurierem na adres: Kolegium Analiz Ekonomicznych, Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, z dopiskiem: STUDIA PODYPLOMOWE „INŻYNIERIA DANYCH – BIG DATA”, EDYCJA XX.

Dodatkowych informacji chętnie udzielą:

 • Sekretarz studiów (sprawy organizacyjne, administracyjne): mgr Danuta Polak, tel. 603 191 175, e-mail: dpolak@sgh.waw.pl
 • Kierownik studiów (sprawy merytoryczne): dr hab. Beata Czarnacka-Chrobot, prof. SGH, tel. 512 808 248, e-mail: bczarn@sgh.waw.pl.

BIOGRAMY WYKŁADOWCÓW

Serdecznie zapraszamy!

Comments are closed.