Książki i artykuły Grupy Big Data o problematyce powiązanej z Big Data

 1. Bogumił Kamiński, Receptury w R. Podręcznik dla ekonomistów, współautor: M. Zawisza, Oficyna Wydawnicza SGH, 2012
 2. Bogumił Kamiński, Główne przyczyny występowania ekstremów cenowych na rynku bilansującym, współautorzy: Jacek Sadowski, Mateusz Zawisza, Rynek Energii, 99 (2), s. 73-78, 2012
 3. Bogumił Kamiński, Ocena efektywności ekonomicznej gry spekulacyjnej pomiędzy rynkami spot i bilansującym, współautorzy: Mariusz Kozakiewicz, Wit Jakuczun, Maciej Sołtysik, Rynek Energii, Zeszyt tematyczny I (VII), s. 149-154, 2012
 4. Bogumił Kamiński, Metoda wyznaczania różnicy bilansowej wykorzystująca reprezentatywne odczyty godzinowe, współautorzy: Jan Frankowski, Aleksander Zientek, Rynek Energii, 93(2), s. 118-122, 2011
 5. Bogumił Kamiński, Social-Network Influence on Telecommunication Customer Attrition, współautorzy: P. Wojewnik, M. Antosiewicz, M. Zawisza, s. 64-73, w: J. O’Shea, N.T. Nguyen, K. Crockett, R.J. Howlett, L.C. Jain: Agent and Multi-Agent Systems: Technologies and Applications, Lecture Notes in Artificial Intelligence 6682, Springer, Heidelberg, 2011
 6. Bogumił Kamiński, O efektywnej metodzie szacowania łącznych przedziałów ufności prognoz szeregów czasowych,  współautor: G. Koloch, s. 117-130, w: J.B. Gajda, R. Jadczak:  Optymalizacja, Klasyfikacja, Logistyka: przykłady zastosowań, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011
 7. Bogumił Kamiński, Metodyka prognozowania dostaw energii elektrycznej i różnicy bilansowej w Vattenfall Distribution Poland, współautorzy: Jan Frankowski, Aleksander Zientek, Rynek Energii, 91(6), s. 33-37, 2010
 8. Bogumił Kamiński, On a Method of Time Series Classification, s. 279-290, w: Badania operacyjne i systemowe: decyzje, gospodarka, kapitał ludzki i jakość, Seria: Badania systemowe, Tom 64, ed. J.W. Owsiński, Z. Nahorski, T. Szapiro, IBS PAN, Warszawa, 2008
 9. Bogumił Kamiński, Przetwarzanie poufnych danych klientów – korzyści i koszty, s. 15-22, w: Prywatność – prawo czy produkt?, XLIII Zeszyt Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji, Warszawa, 2008
 10. Bogumił Kamiński, Własności metody wyznaczania asocjacyjnych reguł decyzyjnych w przypadku heterogenicznych danych transakcyjnych, współautor: M. Jakubczyk, w: Badania operacyjne w praktyce, ed. J. Gajda, R. Jadczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 135-152 (2006)
 11. Bogumił Kamiński, Choice of best possible metaheuristic algorithm for the travelling salesman problem with limited computational time: quality, uncertainty and speed, współautorzy: Marek Antosiewicz, Grzegorz Koloch, Journal of Theoretical and Applied Computer Science, 7, s. 46-55, 2013
 12. Bogumił Kamiński, An optimal assignment procedure for multiple online surveys, współautorzy:  Mariusz Kozakiewicz, Wit Jakuczun, Małgorzata Półtorak, Operations  Research and Decisions, 4, s. 69-85, 2012
 13. Bogumił Kamiński, Nested vs. Joint Optimization of Vehicle Routing Problems with Three-dimensional Loading Constraints, współautor: G. Koloch, Engineering Letters, Volume 18 Issue 2, s. 193-198, 2010
 14. Bogumił Kamiński, On the Properties of Stochastic Multiple-criteria Comparison Methods in Health Technology Assessment, współautor: M. Jakubczyk,  s. 121-134, w: Tadeusz Trzaskalik and Tomasz Wachowicz: Multiple Criteria Decision Making ’09, The Publisher of The University of Economics in Katowice, 2010
 15. Bogumił Kamiński, Vehicle Routing with Three-dimensional Container Loading Constraints – Comparison of Nested and Joint Algorithms, współautor: G. Koloch, s. 145-157, w: Sio-Iong Ao, Hideki Katagir, Li Xu, Alan Hoi-Shou Chan: IAENG Transactions on Engineering Technologies, Volume 5, AIP, 2010
 16. Bogumił Kamiński, On Conditional Value-at-Risk Based Goal Programming Portfolio Selection Procedure, współautorzy: M. Czupryna, T. Szapiro, s. 243-252, w: Multiobjective Programming and Goal Programming: Theoretical Results and Practical Applications, Seria: Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, Tom 618, ed. Barichard, V.; Ehrgott, M.; Gandibleux, X.; T’Kindt, V., Springer, 2009
 17. Bogumił Kamiński, On quasi-orderings and multi-objective functions, European Journal of Operational Research, 2007, 177 (3), s. 1591-1598
 18. Bogumił Kamiński, Advances in Social Simulation, Proceedings of the 9th Conference of the European Social Simulation Association, Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 229, współredaktor: G. Koloch, Springer, 2013
 19. Bogumił Kamiński, Controlling simulation experiment design for agent-based models using tree representation of parameter space, współautorzy: Przemysław Szufel, Piotr Wojewnik, Foundations of Computing and Decision Sciences, 39, s. 277-298, 2013
 20. Bogumił Kamiński, Verification of Models in Agent Based Computational Economics – Lessons from Software Engineering, współautor: P. Szufel, s. 185-199, w: A. Kobyliński, A. Sobczak, Perspectives in Business Informatics Research, Lecture Notes in Business Information Processing, Volume 158, 2013
 21. Bogumił Kamiński, Podejście wieloagentowe do modelowania rynków. Metody i zastosowania, Oficyna Wydawnicza SGH, 2012
 22. Bogumił Kamiński, On Pricing Strategies of Boundedly Rational Telecommunication Operators, współautor: M. Łatek, s. 170-180, w: N. Nguyen, Transactions on Compuational Collective Intelligence VI, Lecture Notes in Computer Science, Volume 7190, 2012
 23. Bogumił Kamiński, Social Learning and Pricing Obfuscation, współautor: M. Łatek, s. 103-114, w: Artificial Economics: The Generative Method in Economics, Seria: Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, Tom 631, ed. Hernández, C., Posada, M., López-Paredes, A., Springer, 2009
 24. Bogumił Kamiński, Bounded Rationality via Recursion, współautorzy: M. Łatek, R. Axtell, s. 457-464, w: Proc. of the 8th Int. Conf. on Autonomous Agents and Multi-Agent Systems, 2009
 25. Jerzy Surma (2012). Case-based reasoning in strategy planning. Expert Systems . The Journal of Knowledge Engineering. doi: 10.1111/exsy.12003.
 26. Jerzy Surma (2010). Supporting strategic decision making with case-based reasoning. International Journal of Business Insights and Transformation, vol. 2, issue 1 (October09 – March10).
 27. Jerzy Surma (2012). Modeling customer behavior and social relations with analytical profiles in Social Network Mining, Analysis and Research Trends: Techniques and Applications, ed. I-Hsien Ting, IGI Global, New York
 28. Jerzy Surma (2011). Business Intelligence,  Business Expert Press, New York
 29. Jerzy Surma (2008). Supporting Value Based Management by Business Intelligence in Value Creation in the Era of Service Economy, edited by A.Herman, A. Szablewski, Warsaw School of Economics, Warsaw
 30. Surma J., Roszkiewicz M., Wojcik J.  (2014). Understanding Social Influence in On-line Social Networks. The 2014 Int’l Conf. on Computational Science & Computational Intelligence, Las Vegas
 31. Surma J. (2013). The Privacy Problem in Big Bata Applications: An Empirical Study on Facebook.  ASE/IEEE International Conference on Social Computing, Washington D.C.
 32. Surma J., Lapczynski M. (2012).  Hybrid Predictive Models for Optimizing Marketing Banner Ad Campaign in On-line Social Network. The 2012 International Conference on Data Mining (DMIN12), Las Vegas
 33. Surma J., Furmanek A. (2011). Data mining in on-line social network for marketing response analysis . The Third IEEE International Conference on Social Computing (SocialCom2011), MIT, Cambridge
 34. Surma J., Lapczynski M. (2011). Selecting data mining model for web advertising in virtual communities . The First International Conference on Advances in Information Mining and Management, Barcelona
 35. Surma, J. Furmanek A. (2010).  Improving marketing response by data mining in social network. The 2nd International Conference on Mining Social Networks for Decision Support, Odense
 36. Surma J., Vanhoof K., Limere A. (1997). Integrating Rules and Cases for Data Mining in Finacial Databases. In ed. Smith, Artificial Intelligence Applications, EXPERYS’97, IITT-International, Technology Transfer Series
 37. Michał Ramsza, The Bertrand duopoly with bounded-rational consumers and explicitly modeled demand. A numerical example, Annals of The Collegium of Economic Analysis, 2013, 32:121-130
 38. Michał Ramsza, Wpływ grup referencyjnych na decyzje zakupowe w populacji. Analiza symulacyjna na sieci losowej, Przegląd Zachodniopomorski, 2013, 1:239-254
 39. Michał Ramsza, Sampling dynamics of a symmetric ultimatum game, (with Jacek Miękisz), Dynamic Games and Applications, 2013, http://dx.doi.org/10.1007/s13235-012-0064-5, 2013, 3:374-386
 40. Michał Ramsza, Replicator dynamics of symmetric ultimatum game, (with Jacek Miękisz), Dynamic Games and Applications, 2012, 2:258-268, http://dx.doi.org/10.1007/s13235-012-0044-9
 41. Michał Ramsza, Taxing boundedly rational entrepreneurs, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 2010, 22:135-147
 42. Michał Ramsza, Fictitious play in an evolutionary environment, (with Robert M. Seymour), Games and Economic Behavior, 2010, 68:303-324, http://dx.doi.org/10.1016/j.geb.2009.05.003
 43. Michał Ramsza,  Elementy modelowania ekonomicznego opartego na teorii uczenia się w grach populacyjnych, Oficyna Wydawcznicza SGH, Warszawa, 2010, (ISSN: 0867-7727) (in polish)
 44. Frątczak E., U.Gach-Ciepiela, H.Babiker, Analiza historii zdarzeń. Teoria, przykłady zastosowań z wykorzystaniem programów: SAS, TDA, STATA. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005. s. 306.
 45. Frątczak E., E. Gołata, T. Klimanek, A. Ptak Chmielewska, M. Pęczkowski. Wielowymiarowa naliza statystyczna. Teoria, przykłady zastosowań z systemem SAS, (red. Ewa Frątczak).  Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2009, s. 331.
 46. Zawansowane metody analiz statystycznych, redakcja naukowa Ewa Frątczak , Oficyna Wydawnicza SGH, 2012 s. 637.
 47. E. Frątczak, M. Mianowska, Modele mieszane, w: Zaawansowane metody analiz statystycznych, redakcja naukowa Ewa Frątczak, Oficyna Wydawnicza SGH, 2012, s. 223 – 418.
 48. E. Frątczak, A. Korczyński, STATYSTYKA OD PODSTAW Z SYSTEMEM SAS, SGH, WARSZWA 2013, s. 347.
 49. E. Frątczak, M. Siemiątkowski, STATYSTYKA OD PODSTAW Z SYSTEMEM STATA, SGH, WARSZWA 2013, s. 206.
 50. E. Fratczak, Statistics for Management and Economics, Volume 1 – Basic Level, p. 785 (w procesie wydawniczym)
 51. E.  Frątczak, Analiza przeżycia – analiza historii zdarzeń. Teoria – przykłady zastosowań biznesowych i społecznych (small and big data), s. 320 (w procesie wydawniczym)
 52. E. Frątczak, Regresja logistyczna. Teoria – przykłady zastosowań biznesowych i społecznych (small and big data), s. 300 (w procesie wydawniczym)
 53. W. Grzenda. Wstęp do statystyki bayesowskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, 2012
 54. W. Grzenda. Wybrane zagadnienia estymacji bayesowskiej, w: red. E. Frątczak, Zaawansowane metody analiz statystycznych, Oficyna Wydawnicza SGH, 2012
 55. W. Grzenda, A. Ptak-Chmielewska, K. Przanowski, U. Zwierz. Przetwarzanie danych w SAS, wyd. II (poprawione i uzupełnione), Oficyna Wydawnicza SGH, 2012
 56. W. Grzenda. Bayesian exponential survival model in the analysis of unemployment duration determinants. Multivariate Statistical Analysis Methodological Aspects and Applications. Folia Oeconomica nr 269, 191-196, 2012.
 57. W. Grzenda, A. Ptak-Chmielewska, K. Przanowski, U. Zwierz,  PRZETWARZANIE DANYCH W SAS, Oficyna Wydawnicza SGH, 2012
 58. K. Przanowski, J. Mamczarz, Generator danych Consumer Finance – metody porównywania technik modelowych w Credit Scoring, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 239, s. 97–111, 2012
 59. K. Przanowski, Banking retail consumer finance data generator – credit scoring data repository, e–FINANSE, 9(1), s. 44–59, 2013
 60. K. Przanowski, Rola danych symulacyjnych w badaniach Credit Scoring. Monografia, Statystyka w służbie biznesu i nauk społecznych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, 2014 (w procesie wydawniczym).
 61. K. Przanowski, Credit Scoring u progu ery Big Data. Oficyna Wydawnicza SGH, 2014 (w procesie wydawniczym)
 62. A. Ptak-Chmielewska: Uogólnione modele liniowe, OW, Warszawa 2013.
 63. A. Ptak-Chmielewska: Zastosowanie modeli analizy historii zdarzeń do oceny przeżywalności przedsiębiorstw w Polsce, OW, Warszawa 2014 (w druku).
 64. Jędrzej Wieczorkowski „Big data – aspekt technologiczny i ekonomiczny vs. aspekt społeczny” w Ekonomiczno-społeczne i techniczne wartości w gospodarce opartej na wiedzy t.2, red. Jacek Buko, Zeszyty Naukowe nr 113 Ekonomiczne Problemy Usług, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2014, s. 399-408
 65. Jędrzej Wieczorkowski, Przemysław Polak “Big data: Three-aspect approach” w Online Journal of Applied Knowledge Management, Volume 2, Issue 2, 2014, International Institute for Applied Knowledge Management, s. 182-196
 66. Jędrzej Wieczorkowski „Wykorzystanie koncepcji big data w administracji publicznej”, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych 33/2014, red. Andrzej Kobyliński, Andrzej Sobczak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 2014, s.567-579
 67. Jędrzej Wieczorkowski „Zagadnienia społeczne i prawne w koncepcji big data” w Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, red. Colin Hales, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów (w druku)
 68. Jędrzej Wieczorkowski, Ilona Pawełoszek „Big data as a business opportunity: an Educational Perspective”, Annals of Computer Science and Information Systems, Volume 5, Proceedings of the 2015 Federated Conference on Computer Science and Information Systems, edited by Maria Ganzha, Leszek Maciaszek, Marcin Paprzycki, Polskie Towarzystwo Informatyczne, IEEE Computer Society Press, Warsaw, Los Alamitos, CA 2015, s.1563-1568

Comments are closed.